Op het werk

Waarom?
Het wordt allang niet meer als zweverig bestempeld als je vertelt aan je collega’s dat je mediteert. Binnen het bedrijfsleven en andere organisaties ziet men het belang van mediteren al langere tijd in. Bovendien heeft het zijn nut in veel organisaties reeds getoond: zowel managers als werknemers voelen zich er beter bij. Mensen die mediteren voelen zich steviger in hun schoenen staan, zijn weerbaarder en beter bestand tegen stress. Kunnen makkelijker omgaan met stress hetgeen zich uit in betere concentratie. Men voelt zich helder, creatiever, een snellere beslisser. Het ziekteverzuim neemt af. Minder stress-gevoeligheid leidt tevens tot betere sociale contacten met collega’s en dus een betere werksfeer, wat ook weer de productiviteit bevordert.

Voordelen van mediteren
Lichamelijk voelt men zich fitter, is minder snel moe. Een algeheel gevoel van welbevinden is een vaak voorkomend resultaat. Daardoor heeft men een betere afweer waardoor men minder snel ziek wordt – het ziekteverzuim daalt. Veel artsen raden hun patiënten aan die bij hen op consult komen met “vage klachten” -klachten die maar al te vaak kunnen leiden tot overspannenheid, of nog erger, een burn-out- te gaan mediteren of in ieder geval iemand te zoeken die hen dat kan leren.
Mentaal voelt men zich eveneens fitter: helderder, minder angstig, beter bestand tegen moeilijke situaties. Meditatie brengt je denkgeest tot rust, met als gevolg dat je je beter en gelukkiger voelt; bovendien is er een gevoel van ruimte gecreëerd waarin je creativiteit en inspiratie tot nieuwe ideeën zich kunnen ontplooien. Je voelt je mentaal meer flexibel, meer tolerant tegenover mensen en situaties.

Aangezien we het lichaam en de geest niet los van elkaar kunnen zien, is het ook sterk merkbaar dat het één het ander beïnvloedt. Meditatie leert ons beter naar ons lichaam en onze denkgeest -“mind”- te luisteren; we zullen stress gevoelens eerder herkennen omdat we meer zelfbewust zijn geworden. Hierdoor zijn we in staat om te handelen naar wat onze gevoelens ons willen zeggen.
Onderzoek De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar het nut van meditatie. Meerdere MRI’s hebben laten zien dat wanneer men gedurende 4 weken dagelijks 10 minuten mediteert de structuur van de hersenen al een verandering laat zien.
Voor degenen die dit interesseert verwijs ik graag naar diverse artikelen geschreven door Richard Davidson,  “Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation”.  Ook op YouTube zijn diverse filmpjes van hem over dit onderwerp te zien.

Wat kan bovenstaande voor uw organisatie betekenen?
Er kan een op uw wensen aangepast programma worden ontwikkeld om u en uw werknemers kennis te laten maken met mindful mediteren. Alles is mogelijk: van een standaard training tot een tailor made training, beide eenmalig of bestaande uit meerdere sessies. Samen bepalen we wat voor u en uw mensen passend is.
Uiteraard kunt u contact opnemen om alle mogelijkheden in een gesprek te onderzoeken.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *